Energetické konstelace

Naše energetické konstelace spojují původní metodu zviditelnění nevědomého působení a metodu Božské Přirozenosti v jeden dokonalý celek. Systémově naše konstelace vychází z učení Božské Přirozenosti.

Duchovním zakladatelem tohoto systému je paní Draha Astor.

Všechny konstelace jasně a názorně ukazují "to", co cítíme a žijeme hluboko uvnitř i vše co na nás působí z okolí. Nedokážeme "to" pojmenovat, nejasně "to" tušíme, ale nejsme schopni zachytit a identifikovat co "to" je. Přesto tyto situace žijeme naplno a mnohdy celý život hledáme, kde je důvod proč nám jde něco velmi ztuha, něco ještě hůř a něco se zkazí úplně.

Ovlivňuje vás "to", jak přijímáte svět, jak se chováte, jednáte a cítíte. Pomocí konstelace porozumíte těmto vlivům, vašim současným vztahům k partnerům a dětem, ale i vztahům na pracovišti, projevům nemocí a podobně.

Konstelace jsou účinným nástrojem ke změně osobních postojů a negativních vzorců myšlení, které nám neslouží a které si neseme z naší původní rodiny, tedy té kde jsme vyrůstali. Přispívají také k řešení životních problémů a zviditelňují skrytou realitu. Osvobozují nás od vzorců chování a myšlenek, které mohou omezovat náš život. Máme možnost odhalit a vyřešit emoční zranění z dětství, dospívání i dospělosti a tím zlepšit náš vztah k lidem, okolí a samému sobě. To se pak odrazí ve všech oblastech života.

Konstelace jsou výborným prostředkem vlastního sebe - porozumění, jsou možností pocítit dotek vlastní duše, jsou způsobem navázání kontaktu se sebou samým.

Pokud si přiznáte existenci strachů, emočních zranění a zbavíte se jich, uvědomíte si zdravou hodnotovou hierarchii a můžete se stát svobodní a silní.

Přijďte se podívat sami na sebe, na své blízké, na své problémy přes konstelace.

Do konstelace se dá postavit vše... rodina, vztahy, partnerství, práce, zdraví, obchodní případy, plány v životě atd.

Konstelace Vám pomohou odhalit příčinu, prožít emoce, které jsme se naučili tak mistrně skrývat...

KONSTELACE UKÁŽE  -  BOŽSKÁ PŘIROZENOST NAPRAVÍ  -  DOKONALÉ SPOJENÍ

Při našich konstelacích zároveň používáme techniky magické přirozenosti  - okouzlující podstaty - vodítko práce na všech úrovních vědomí. Techniky vychází z poznání a porozumění energií naší vnitřní božské podstaty. Pochopení tohoto všezahrnujícího a všeprostupujícího toku energie vede ke spirituálnímu léčení na všech úrovních. Techniky přinášejí návrat k vlastní síle, k nalezení vnitřního vedení, k rozšíření smyslů a tvořivosti a postupnému zlepšování kvality vlastního života.

ROVNOVÁHU  A  RADOST  Z  ČISTÉHO  BYTÍ  LZE  DOSÁHNOUT

UZDRAVENÍM  TĚLA,  MYSLI  A  DUCHA!!