Uzdravující obrazy

Těmto léčivým obrazům se věnuje moje manželka Gabriela Nováková a podrobnosti najdete na stránkách  https://www.inanna.cz

Co je to vlastně enkaustika?

Enkaustika je v podstatě malování horkým voskem. Známá je již z doby antiky, kdy se barvy třely se zvlášť připraveným voskem. Pak se horkem malba přitavila k podkladu nebo se již smíchaná barva nanášela na podklad horkou špachtlí.

Enkaustické malby lze najít na předmětech a na stěnách posvátných chrámů.  Velmi známé jsou tyto malby  z vykopávek z egyptských hrobek.

 Možnosti této malířské techniky se vývojem značně rozšířily a zjednodušily. Tajuplné kouzlo se ale nezměnilo. Tavícím pomocníkem se stala žehlička, míchání barevných pigmentů s voskem nahradily  voskové pastelky  a jako podklad stačí enkaustický křídový papír.

Pomocí enkaustiky můžeme vytvářet obrázky klasické, které znázorňují něco konkrétního (např. krajinu, květiny) nebo abstraktní - vyjadřují naše pocity, emoce.

   


Co jsou a jak působí energetické obrazy

Všechno kolem nás je energie. Každý předmět, ale i zvířata, rostliny, lidé, ale i  to, co je oku neviditelné - vzduch, emoce, myšlenky, slova..

Jedna energie dává do pohybu energii další. Co si myslíte, to také vytváříte!!! A proto je velice důležité naučit se myslet tak, abychom do svého života přinesli více lásky, radosti, pocitu naplnění.

Máme spoustu možností jak toho dosáhnout. Můžeme více relaxovat, odpočívat, naučit se meditovat, a nebo také naslouchat svému srdci.

Jednou z možností nebo chcete-li "nápověd", ukazatelů, jsou i energetické obrazy. Působí pozitivně na zdravotní i psychický stav člověka, mají léčivé účinky. Výrazný energetický potenciál v sobě nesou již samotné barvy. Přesto může obraz na každého jedince působit jinak - a tak to má být - působí totiž tam, kde je právě třeba.

Jak se maluje energetický obraz

Abyste mohli namalovat energetický obraz, musíte se sami zbavit všech negací, neboť "to" co cítíte, do své tvorby vnášíte. Je nezbytné zbavit se myšlenek, které nás neustále svádí vše kontrolovat, posuzovat a odsuzovat. Musíte být naladěni do stavu štěstí, lásky, klidu, míru a harmonie......  

Malování energetických obrazů se pak děje v meditaci, ve stavu bez myšlenek.

Obrazy jsou abstraktní - takže umožňují také rozvíjet naši fantazii. Jsou vhodné do bytu, do kanceláří, do esoterických center a všude tam, kde se chcete cítit dobře a navíc se chcete ještě léčit!

Energie obrazu se neztrácí ani při vytvoření fotoreprokudce    (pokud jsou zachovány barvy).    

Každý energetický obraz vždy osloví toho člověka, kterému má přinést nejvíce užitku, proto zatímco jednoho dílo nadchne, druhého třeba neosloví vůbec. Vždy si totiž přitáhneme k sobě to, co nosíme uvnitř, a nebo to, co potřebujeme uvnitř poléčit.  Např. cholerik si intuitivně vybere uklidňující  - zelený obraz, zatímco jedinec trpící méněcenností bude přitahován obrazem vyzařující tóny červené.

Dalo by se také říci, že obraz si nás jednoduše najde sám :).


Bližší informace na:  https://www.inanna.cz