Co získám ...

-kontakt se svou vnitřní podstatou

-komunikaci se svou duší

-láskyplný pohled na život

-mír v srdci

-naučím se léčit sebe i druhé

-odstranění všech emocionálních připoutaností, prokletí,

            uhranutí, magických vlivů.....

-odstranění nepřejícnosti, závisti....

-zrušení všech negativních vazeb ke svým bývalým

            partnerům, autoritám a vlivům

-vyvázání z vlivů energetických polí

-odstranění energií způsobujících onemocnění

-odstranění starých emočních programů a vzorů

-odstranění křivd a bolestných emocí, smutku a ztrát

-odstranění únavy

-odpoutání zbloudilých duší

-odstranění negativních zážitků z minulosti

-náhled na karmické události - jejich vyléčení

-odstranění pocitů viny

-naučím se vidět a cítit energie,

-naučím se vnímat pochody svého těla, rozlišovat harmonii a disharmonii

-naučím se komunikovat s andělskými bytostmi a Mistry, přírodními bytostmi

-naučím se zpracovávat své pocity, uzdravovat své tělo i duši

-získávat zdravou energii

-stát se láskyplným a milujícím za všech okolností,

            projevovat božskou podstatu svého Já