Škola Kruh života

Roční kurs osobního rozvoje - Systém technik odstraňování emocionálních blokád a vnějších vlivů na osobní život

  v rámci mimoškolního vzdělávání

  Systém léčebných technik 

Jednoletý až tříletý cyklus získávání praktických dovedností pro zájemce o práci s Božskou přirozeností, způsob léčení vesmírnou všeprostupující energií, předání znalostí a technik, seznámení s původními hlubokými mystérii ducha, individuální přístup ,systematické rozvíjení a procvičování získaných dovedností, osobní růst, cílená výuka zaměřená na rozvoj vnitřních sil, transformaci a zafixování nových schopností , ukončené závěrečnými zkouškami a certifikátem.

Co získáte?

Prozkoumání úžasného prostoru své duše, léčení a krásná spolupráce s bytostmi vyšších úrovní ( anděly, mistry...), navázání kontaktu s vnitřní božskou podstatou a vyššími principy,  zvýšení energetických  vibrací , porozumění tajným věděním  dávných časů, rozvinutí hladiny energie kundalini a další znalosti, schopnosti a techniky., pochopení principů 

Absolventi 1. ročníku jsou schopni pomáhat sobě i druhým z řad příbuzných, přátel a známých

Absolventi 2. ročníku mohou své schopnosti využít ve své profesionální praxi

Absolventi 3. ročníku mohou provozovat svou vlastní praxi, pořádat semináře či přednášky a pomáhat lidem kolem sebe.

Studium v naší škole přináší  osobní růst, rozvoj svých schopností a vysoký stupeň uvědomění si souvislostí života.

  1. ročník

10 lekcí vždy 1 x měsíčně v sobotu či v neděli , prázdniny červenec, srpen.

V případě zájmu se prosím zarezervujte  včasnou přihláškou. Přihláška je registrována po uhrazení zálohy 1000,- Kč, která bude poté odečtena ze školného.

  

Program 1. ročníku studia

  Program výuky jednotlivých lekcí:

1. Zasvěcení Božskou přirozeností, technika a praktická výuka tohoto způsobu léčení. Doprovodné informace : přehled o čakrách a         duchovních tělech, duchovní etika, cvičení ke zvládnutí této lekce

  Praktické techniky rozvíjení intuice, koncentrace a vizualizace, emoční citlivosti, druhy negativně ovlivňujících energií, které nás      obklopují a způsoby jejich postupného odstraňování. Doprovodné informace: duchovní léčení, léčení z podstaty vnitřní bytosti  člověka, léčení skrze duchovní princip, meditační techniky, praktická cvičení k této lekci.

2. Pokračování technik Božské přirozenosti– vnitřní knihovna, energetické stopy v mysli a práce s nimi. Nápomocné a ochranné     bytosti, strážní andělé, planetární archandělé, ,historie a současnost, archandělské rituály spojené se zasvěcením technikou     převzatou z kabaly, navázání kontaktu a komunikace s těmito bytostmi, praktická cvičení ke zvládnutí této lekce.

3. Pokračování technik Božské přirozenosti – emoční vzorce a  převzaté energie. Nanebevzatí Mistři, energie světelných chrámů a     stanovišť, další bytosti světla, meditace Mistrů, poselství Saint Germaina, zasvěcení do Silver Violet  Flame, praktická cvičení.

4. Pokračování  technik Božské přirozenosti - nalézání a odstraňování emočních traumat, hlubší příčiny potíží, negativní vazby, typy     léčitelských technik, typy zasvěcení, druhy energetických kanálů, druhy duchovních energií, duchovní prosby,  komunikace se     svým podvědomím, výroba a praxe Bachových esencí venku v přírodě, praktická cvičení.

5. Pokračování technik Božské přirozenosti – skupinová terapie, odvádění  duší zemřelých či jiných bytostí, vyrovnávání energií.     Doprovodné informace: zdravý životní styl, životospráva, co opravdu naše tělo potřebuje,druhy stravovacích režimů, bylinná     terapie, doplňující techniky udržení energetické hladiny - tachyonová energie, fialové destičky, kyvadlo, práce s kartami

    léčení uzdravujícím dotykem rukou - zasvěcení do Rukou Ježíšových.

6. Praktikování léčení Božské přirozenosti,způsoby energetické ochrany, přehled o bílé a černé magii, kdo ji používá a jak se     chránit, energetičtí upíři, práce živlovými energiemi, co je kabala, smaragdové desky, praktická cvičení

7. Pokračování technik Božské přirozenosti. Doprovodné informace - Co je karma a způsob jejího zpracování, techniky hluboké     meditace. Prakticky automatická kresba a písmo, technika EFT, mentální mapy, praktická cvičení

8. Pokračování procvičování technik Božské přirozenosti. Doprovodné informace –archetypální energie, kundalini energie, sahadža     joga, zasvěcení do Reiki kundalini I. Stupně.

9. Pokračování technik Božské přirozenosti. Vnitřní a vnější bohatství, hodnotový systém, sebehodnocení, blokující emoční programy,     peníze a hojnost, magnetizování hojnosti, praktická cvičení.

10. písemné a praktické závěrečné zkoušky

Během jednotlivých lekcí probíhá také léčení mantrami, s vysvětlením jejich ozdravného vlivu  a meditací.

   Absolventi obdrží certifikát  I. A II.stupně .

  Studenti obdrží potřebné pomůcky, písemné materiály v rozsahu učiva, hudební CD k meditacím.

  V rámci studia 1. ročníku obdrží  zasvěcení do:

  Božské přirozenosti

        Sedmi archandělských energií

  Silver Violet Flame

        Ruce Ježíšovy

  Kundalini Reiki – zákl. stupeň

 

Cena školného je 21.000,- Kč

Podrobnosti u mne na tel. 731155559

Pro žáky ročního kurzu/školy je k nahlédnutí vnitřní řád školy.

PŘIHLÁŠKA ZDE: škola přihláška.doc (924160)